Välkommen till Familjehem i Väst AB

Familjehem i Väst AB (Fivab) är ett företag som har tillstånd av IVO att erbjuda kortare eller längre placeringar i förstärkta jour- och familjehem för barn, ungdomar och vuxna. Vi handleder våra familjehem inom den egna verksamheten samt bjuder in till föreläsningar och utbildningar. Vidare har vi ett nära samarbete med Familjehem Södra Sverige AB.

Vi finns för socialtjänsten med utbildade och utredda familjehem samt konsulentstöd under pågående placering. Välkommen till oss!